Aansprakelijkheid Routz

Deze website behoort toe aan de Routz B.V (mede handelend onder de namen Routz Professional Network Services, SEQRIT, Integreater, Core-Ops, Cloutz, MeTaM). Met het gebruik ervan accepteert u deze aansprakelijkheidsverklaring. Ondanks de zorg en aandacht die Routz aan de samenstelling van deze website besteedt, is het niet te garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. De informatie op www.routz.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Dit gebeurt met zorg en aandacht. Bij eventuele fouten en disfunctioneren stellen we uw melding daarvan zeer op prijs.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Daarom mogen teksten of andere informatie van deze website niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Routz verspreid of verveelvoudigd worden.

Routz is niet aansprakelijk voor eventuele ongewenste verspreiding van informatie van haar websites door derden. Routz sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar websites, het gebruik van informatie die door middel van deze websites is verkregen of de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om ze te kunnen raadplegen.